Klaukkalan srk, julkisivujen muutostyöt (aloitus 2011 ja valmistuminen 2013)

Vastuualue: Arkkitehtipiirustukset ja rakennepiirrokset (värit päätti arkkitehtitoimisto)

Kohteessa purettiin vanha tiiliulkokuori, sekä lämmöneriste sovituilta osin. Uusi lämmöneriste tehtiin Stotherm mineral tuotteilla ohutrappauksena. Vanha tiilimuuraus oli yllättäen hyvin tasainen, joten lämpörappaus voitiin tehdä ilman sen suurempia tasoitustöitä.